پویش لبخند مهربانی مبیت

در ماه مبارک رمضان با هر خرید شما از مبیت، ۱۰ درصد از مبلغ سود صرف امور خیریه خواهد شد همچنین مبیت هم در پایان ماه رمضان به همان میزان مشارکت خواهد کرد تا دو برابر سود حاصل از فروش صرف امور خیریه و کمک به افراد نیازمند شود. #لبخند_مهربانی