پرسش های متداول
شرایط مرجوعی به چه صورت می باشد؟
درصورت داشتن مشکل فنی یا مغایرت با مشخصات داخل سایت امکان بازگرداندن کالا وجود دارد.
آیا این نوشته برای شما مفید بود؟
روند بازگرداندن کالا به چه صورت است ؟
کالاهای بازگشتی باید در شرایط اولیه ، همراه با جعبه ی محصول و برچسب مبیت (لیبل نارنجی یاسفیدرنگ) روی جعبه باشد و شماره سفارش نیز ارائه داده شود.
آیا این نوشته برای شما مفید بود؟