حریم خصوصی

مبیت به حریم شخصی کاربران خود احترام قائل است و هرگونه اطلاعات شخصی برای ثبت نام و خرید از کاربران خود دریافت  میکند شامل حریم شخصی مشتری می باشد و آن ها را به هیچ شخص و سازمان دیگری انتقال نمی دهد مگر با حکم قضائی و مقررات رایج کشور موظف باشد در اختیار مراجع قرار دهد.مبیت طی فرایند خرید فاکتور رسمی صادر میکند.

فروشگاه اینترنتی مبیت برای حفاظت و نگهداری اطلاعات و حریم شخصی کاربران همه توان خود را به کار می‌گیرد و امیدوار است که اطمینان و جلب رضایت کاربران خودرا به دست بیاورد.