مایکروسافت ایکس باکس 360 اسلیم 4 گیگابایت
 مایکروسافت ایکس باکس 360 اسلیم 4 گیگابایت
 مایکروسافت ایکس باکس 360 اسلیم 4 گیگابایت
 مایکروسافت ایکس باکس 360 اسلیم 4 گیگابایت

مایکروسافت ایکس باکس 360 اسلیم 4 گیگابایت

Microsoft Xbox 360 Slim 4GB

بازخورد کالا
استعلام عمده
مشخصات کالا
خروجی / ورودی
خروجی تصویر 500 million triangles/sec
Mbt-850