کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One ظرفیت 1 ترابایت
 کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One ظرفیت 1 ترابایت
 کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One ظرفیت 1 ترابایت
 کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One ظرفیت 1 ترابایت
 کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One ظرفیت 1 ترابایت

کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One ظرفیت 1 ترابایت

Microsoft Xbox One 1TB Game Console

بازخورد کالا
استعلام عمده
مشخصات کالا
خروجی / ورودی
خروجی تصویر دارد
Mbt-842