مجموعه کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One Elite Bundle ظرفیت 1 ترابایت
 مجموعه کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One Elite Bundle ظرفیت 1 ترابایت
 مجموعه کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One Elite Bundle ظرفیت 1 ترابایت
 مجموعه کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One Elite Bundle ظرفیت 1 ترابایت
 مجموعه کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One Elite Bundle ظرفیت 1 ترابایت

مجموعه کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One Elite Bundle ظرفیت 1 ترابایت

Microsoft Xbox One Elite Bundle - 1TB Game Console

بازخورد کالا
استعلام عمده
مشخصات کالا
خروجی / ورودی
خروجی تصویر دارد
Mbt-840