مجموعه کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One S ظرفیت 1 ترابایت
 مجموعه کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One S ظرفیت 1 ترابایت
 مجموعه کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One S ظرفیت 1 ترابایت
 مجموعه کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One S ظرفیت 1 ترابایت
 مجموعه کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One S ظرفیت 1 ترابایت
 مجموعه کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One S ظرفیت 1 ترابایت
 مجموعه کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One S ظرفیت 1 ترابایت
 مجموعه کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One S ظرفیت 1 ترابایت

مجموعه کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One S ظرفیت 1 ترابایت

Microsoft Xbox One S - 1TB Bundle Game Console

بازخورد کالا
استعلام عمده
مشخصات کالا
خروجی / ورودی
خروجی تصویر HDMI با پشتیبانی از فرمت‌های 4K و HDR
Mbt-848