مجموعه کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One S ظرفیت 1 ترابایت به همراه کینکت
 مجموعه کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One S ظرفیت 1 ترابایت به همراه کینکت
 مجموعه کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One S ظرفیت 1 ترابایت به همراه کینکت
 مجموعه کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One S ظرفیت 1 ترابایت به همراه کینکت
 مجموعه کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One S ظرفیت 1 ترابایت به همراه کینکت
 مجموعه کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One S ظرفیت 1 ترابایت به همراه کینکت
 مجموعه کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One S ظرفیت 1 ترابایت به همراه کینکت
 مجموعه کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One S ظرفیت 1 ترابایت به همراه کینکت

مجموعه کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One S ظرفیت 1 ترابایت به همراه کینکت

Microsoft Xbox One S - 1TB Bundle Game Console With Kinect

بازخورد کالا
استعلام عمده
مشخصات کالا
خروجی / ورودی
خروجی تصویر دارد
Mbt-845