کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One S ظرفیت 500 گیگابایت
 کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One S ظرفیت 500 گیگابایت
 کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One S ظرفیت 500 گیگابایت
 کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One S ظرفیت 500 گیگابایت
 کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One S ظرفیت 500 گیگابایت
 کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One S ظرفیت 500 گیگابایت
 کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One S ظرفیت 500 گیگابایت
 کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One S ظرفیت 500 گیگابایت

کنسول بازی مایکروسافت مدل Xbox One S ظرفیت 500 گیگابایت

Microsoft Xbox One S - 500GB Game Console

بازخورد کالا
استعلام عمده
مشخصات کالا
خروجی / ورودی
خروجی تصویر دارد
Mbt-841