کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Pro مدل Limited Edition 500 Millions - ظرفیت 2 ترابایت
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Pro مدل Limited Edition 500 Millions - ظرفیت 2 ترابایت
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Pro مدل Limited Edition 500 Millions - ظرفیت 2 ترابایت
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Pro مدل Limited Edition 500 Millions - ظرفیت 2 ترابایت
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Pro مدل Limited Edition 500 Millions - ظرفیت 2 ترابایت
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Pro مدل Limited Edition 500 Millions - ظرفیت 2 ترابایت
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Pro مدل Limited Edition 500 Millions - ظرفیت 2 ترابایت
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Pro مدل Limited Edition 500 Millions - ظرفیت 2 ترابایت

کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Pro مدل Limited Edition 500 Millions - ظرفیت 2 ترابایت

Playstation 4 Pro Limited Edition 500 Millions -2T

بازخورد کالا
استعلام عمده
مشخصات کالا
خروجی / ورودی
خروجی تصویر 4K HDR
Mbt-7195