پایه شارژر دسته پلی استیشن 4 با قابلیت شارژ سریع دسته ها
پایه شارژر دسته پلی استیشن 4 با قابلیت شارژ سریع دسته ها
پایه شارژر دسته پلی استیشن 4 با قابلیت شارژ سریع دسته ها
پایه شارژر دسته پلی استیشن 4 با قابلیت شارژ سریع دسته ها
پایه شارژر دسته پلی استیشن 4 با قابلیت شارژ سریع دسته ها

پایه شارژر دسته پلی استیشن 4 با قابلیت شارژ سریع دسته ها

Sony Charging Station with DualShock 4 Adapters

بازخورد کالا
استعلام عمده
مشخصات کالا
نوع
نوع محصول پایه نگه دارنده - شارژر
Mbt-869