دسته پلی استیشن 4 رنگ کریستالی PS4 Crystal Controller
دسته پلی استیشن 4 رنگ کریستالی PS4 Crystal Controller
دسته پلی استیشن 4 رنگ کریستالی PS4 Crystal Controller
دسته پلی استیشن 4 رنگ کریستالی PS4 Crystal Controller
دسته پلی استیشن 4 رنگ کریستالی PS4 Crystal Controller
دسته پلی استیشن 4 رنگ کریستالی PS4 Crystal Controller

دسته پلی استیشن 4 رنگ کریستالی PS4 Crystal Controller

Sony DualShock 4 Crystal Wireless Controller

بازخورد کالا
استعلام عمده
مشخصات کالا
نوع
نوع محصول دسته بازی
Mbt-5201