دسته پلی استیشن 4 رنگ قرمز چیریکی PS4 Red Army Controller
دسته پلی استیشن 4 رنگ قرمز چیریکی PS4 Red Army Controller
دسته پلی استیشن 4 رنگ قرمز چیریکی PS4 Red Army Controller
دسته پلی استیشن 4 رنگ قرمز چیریکی PS4 Red Army Controller

دسته پلی استیشن 4 رنگ قرمز چیریکی PS4 Red Army Controller

Sony DualShock 4 Red Army Wireless Controller

بازخورد کالا
استعلام عمده
مشخصات کالا
نوع
نوع محصول دسته بازی
Mbt-14805