پلی استیشن 4 ریجن 2 هارد 1000GB سری 1206B
پلی استیشن 4 ریجن 2 هارد 1000GB سری 1206B
پلی استیشن 4 ریجن 2 هارد 1000GB سری 1206B
پلی استیشن 4 ریجن 2 هارد 1000GB سری 1206B
پلی استیشن 4 ریجن 2 هارد 1000GB سری 1206B

پلی استیشن 4 ریجن 2 هارد 1000GB سری 1206B

Sony PlayStation 4 Region 2 CUH-1216B 1TB

بازخورد کالا
استعلام عمده
مشخصات کالا
خروجی / ورودی
خروجی تصویر دارد
Mbt-793