پلی استیشن 4 ریجن 2 سری 1216B با دو عدد دسته بازی
پلی استیشن 4 ریجن 2 سری 1216B با دو عدد دسته بازی
پلی استیشن 4 ریجن 2 سری 1216B با دو عدد دسته بازی
پلی استیشن 4 ریجن 2 سری 1216B با دو عدد دسته بازی
پلی استیشن 4 ریجن 2 سری 1216B با دو عدد دسته بازی
پلی استیشن 4 ریجن 2 سری 1216B با دو عدد دسته بازی
پلی استیشن 4 ریجن 2 سری 1216B با دو عدد دسته بازی
پلی استیشن 4 ریجن 2 سری 1216B با دو عدد دسته بازی

پلی استیشن 4 ریجن 2 سری 1216B با دو عدد دسته بازی

Sony Playstation 4 Region 2 CUH-1216B 1TB Bundle

بازخورد کالا
استعلام عمده
مشخصات کالا
خروجی / ورودی
خروجی تصویر دارد
Mbt-786