پلی استیشن 4 باندل آنچارتد 4 ریجن 2 سری 1216B به همراه بازی Uncharted4
پلی استیشن 4 باندل آنچارتد 4 ریجن 2 سری 1216B به همراه بازی Uncharted4
پلی استیشن 4 باندل آنچارتد 4 ریجن 2 سری 1216B به همراه بازی Uncharted4
پلی استیشن 4 باندل آنچارتد 4 ریجن 2 سری 1216B به همراه بازی Uncharted4
پلی استیشن 4 باندل آنچارتد 4 ریجن 2 سری 1216B به همراه بازی Uncharted4

پلی استیشن 4 باندل آنچارتد 4 ریجن 2 سری 1216B به همراه بازی Uncharted4

Sony Playstation 4 Region 2 CUH-1216B

بازخورد کالا
استعلام عمده
مشخصات کالا
خروجی / ورودی
خروجی تصویر دارد
Mbt-788