پلی استیشن 4 ریجن 3 هارد 500GB سری 1206A
پلی استیشن 4 ریجن 3 هارد 500GB سری 1206A
پلی استیشن 4 ریجن 3 هارد 500GB سری 1206A
پلی استیشن 4 ریجن 3 هارد 500GB سری 1206A
پلی استیشن 4 ریجن 3 هارد 500GB سری 1206A
پلی استیشن 4 ریجن 3 هارد 500GB سری 1206A
پلی استیشن 4 ریجن 3 هارد 500GB سری 1206A
پلی استیشن 4 ریجن 3 هارد 500GB سری 1206A

پلی استیشن 4 ریجن 3 هارد 500GB سری 1206A

Sony Playstation 4 Region 3 CUH-1216A 500GB

بازخورد کالا
استعلام عمده
مشخصات کالا
خروجی / ورودی
خروجی تصویر دارد
Mbt-795