پلی استیشن 4 اسلیم یک ترا بایت ریجن 2 PS4 Slim 1TB باندل Call Of Duty
پلی استیشن 4 اسلیم یک ترا بایت ریجن 2 PS4 Slim 1TB باندل Call Of Duty
پلی استیشن 4 اسلیم یک ترا بایت ریجن 2 PS4 Slim 1TB باندل Call Of Duty
پلی استیشن 4 اسلیم یک ترا بایت ریجن 2 PS4 Slim 1TB باندل Call Of Duty
پلی استیشن 4 اسلیم یک ترا بایت ریجن 2 PS4 Slim 1TB باندل Call Of Duty
پلی استیشن 4 اسلیم یک ترا بایت ریجن 2 PS4 Slim 1TB باندل Call Of Duty
پلی استیشن 4 اسلیم یک ترا بایت ریجن 2 PS4 Slim 1TB باندل Call Of Duty
پلی استیشن 4 اسلیم یک ترا بایت ریجن 2 PS4 Slim 1TB باندل Call Of Duty

پلی استیشن 4 اسلیم یک ترا بایت ریجن 2 PS4 Slim 1TB باندل Call Of Duty

Sony Playstation 4 Slim Region 2 CUH-1216B 1TB Bundle

بازخورد کالا
استعلام عمده
مشخصات کالا
خروجی / ورودی
خروجی تصویر دارد
Mbt-789