پلی استیشن 4 اسلیم 500 گیگ ریجن 2 PS4 Slim 500GB
پلی استیشن 4 اسلیم 500 گیگ ریجن 2 PS4 Slim 500GB
پلی استیشن 4 اسلیم 500 گیگ ریجن 2 PS4 Slim 500GB
پلی استیشن 4 اسلیم 500 گیگ ریجن 2 PS4 Slim 500GB
پلی استیشن 4 اسلیم 500 گیگ ریجن 2 PS4 Slim 500GB
پلی استیشن 4 اسلیم 500 گیگ ریجن 2 PS4 Slim 500GB
پلی استیشن 4 اسلیم 500 گیگ ریجن 2 PS4 Slim 500GB
پلی استیشن 4 اسلیم 500 گیگ ریجن 2 PS4 Slim 500GB

پلی استیشن 4 اسلیم 500 گیگ ریجن 2 PS4 Slim 500GB

Sony Playstation 4 Slim Region 2 CUH-2016A 500GB

بازخورد کالا
استعلام عمده
مشخصات کالا
خروجی / ورودی
خروجی تصویر دارد
Mbt-796