دسته بی سیم ایکس باکس 360
دسته بی سیم ایکس باکس 360
دسته بی سیم ایکس باکس 360

دسته بی سیم ایکس باکس 360

Xbox 360 Wireless Controller

بازخورد کالا
استعلام عمده
مشخصات کالا
نوع
نوع محصول دسته بازی
Mbt-873