حافظه SSD M.۲ لکسار مدل NM۱۰۰ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
حافظه SSD M.۲ لکسار مدل NM۱۰۰ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
حافظه SSD M.۲ لکسار مدل NM۱۰۰ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
حافظه SSD M.۲ لکسار مدل NM۱۰۰ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
حافظه SSD M.۲ لکسار مدل NM۱۰۰ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
حافظه SSD M.۲ لکسار مدل NM۱۰۰ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت

حافظه SSD M.۲ لکسار مدل NM۱۰۰ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت

Lexar NM100 128GB M.2 2280 SATA III SSD Drive

بازخورد کالا
استعلام عمده
Mbt-17487