پلی استیشن 4 اسلیم ریجن 2 هارد 500GB سری 2016A
پلی استیشن 4 اسلیم ریجن 2 هارد 500GB سری 2016A
پلی استیشن 4 اسلیم ریجن 2 هارد 500GB سری 2016A
پلی استیشن 4 اسلیم ریجن 2 هارد 500GB سری 2016A
پلی استیشن 4 اسلیم ریجن 2 هارد 500GB سری 2016A
پلی استیشن 4 اسلیم ریجن 2 هارد 500GB سری 2016A
پلی استیشن 4 اسلیم ریجن 2 هارد 500GB سری 2016A
پلی استیشن 4 اسلیم ریجن 2 هارد 500GB سری 2016A

پلی استیشن 4 اسلیم ریجن 2 هارد 500GB سری 2016A

Playstation 4 Slim CUH-2016A Region 2

بازخورد کالا
استعلام عمده
مشخصات کالا
خروجی / ورودی
خروجی تصویر دارد
Mbt-792