کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim 1TB 2115B Region 1
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim 1TB 2115B Region 1
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim 1TB 2115B Region 1
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim 1TB 2115B Region 1
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim 1TB 2115B Region 1
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim 1TB 2115B Region 1

کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim 1TB 2115B Region 1

Sony Playstation 4 Slim 1TB 2115B Region 1 Game Console

بازخورد کالا
استعلام عمده
مشخصات کالا
خروجی / ورودی
خروجی تصویر HDMI 1080p
Mbt-4865