کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim - 500GB کد Region 2 CUH-2216A همراه با پکیج بازی
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim - 500GB کد Region 2 CUH-2216A همراه با پکیج بازی
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim - 500GB کد Region 2 CUH-2216A همراه با پکیج بازی

کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim - 500GB کد Region 2 CUH-2216A همراه با پکیج بازی

Sony Playstation 4 Slim Region 2 CUH-2216A 500GB + Digital Game Pack

بازخورد کالا
استعلام عمده
مشخصات کالا
خروجی / ورودی
خروجی تصویر HDMI 1080p
Mbt-8481