کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim - 1TB کد Region 2 CUH-2216B همراه با پکیج بازی
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim - 1TB کد Region 2 CUH-2216B همراه با پکیج بازی
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim - 1TB کد Region 2 CUH-2216B همراه با پکیج بازی

کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim - 1TB کد Region 2 CUH-2216B همراه با پکیج بازی

Sony Playstation 4 Slim Region 2 CUH-2216B 1TB + Digital Game Pack

بازخورد کالا
استعلام عمده
مشخصات کالا
خروجی / ورودی
خروجی تصویر HDMI 1080p
Mbt-14785