فن خنک کننده مدل TYX-620 مناسب برای ایکس باکس One S
فن خنک کننده مدل TYX-620 مناسب برای ایکس باکس One S
فن خنک کننده مدل TYX-620 مناسب برای ایکس باکس One S
فن خنک کننده مدل TYX-620 مناسب برای ایکس باکس One S
فن خنک کننده مدل TYX-620 مناسب برای ایکس باکس One S
فن خنک کننده مدل TYX-620 مناسب برای ایکس باکس One S

فن خنک کننده مدل TYX-620 مناسب برای ایکس باکس One S

Xbox One S Cooling Fan Model TYX-620

بازخورد کالا
استعلام عمده
مشخصات کالا
نوع
نوع محصول پایه نگه دارنده
Mbt-11961