دسته بازی دوال سنس DualSense برای PS5
دسته بازی دوال سنس DualSense برای PS5
دسته بازی دوال سنس DualSense برای PS5
دسته بازی دوال سنس DualSense برای PS5
1 نفر

دسته بازی دوال سنس DualSense برای PS5

Playstation 5 Wireless Controller

بازخورد کالا
استعلام عمده
مشخصات کالا
نوع
نوع محصول دسته بازی
Mbt-20262