مبیت
فروشگاه اینترنتی مبیت
همه دسته بندی ها
  • پربازدید ترین
  • ارزان ترین
  • گرانترین
ADATA UV360 Flash Memory - 128GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV360 ظرفیت 128 گیگابایت

405,000 375,000
7
تومان
ADATA UV350 Flash Memory - 128GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV350 ظرفیت 128 گیگابایت

443,000 410,000
7
تومان
ATADA UV360 64GB Flash Memory

فلش مموری ای دیتا مدل UV360 ظرفیت 64 گیگابایت

205,000 190,000
7
تومان
ATADA UV360 32GB Flash Memory

فلش مموری ای دیتا مدل UV360 ظرفیت 32 گیگابایت

135,000 125,000
7
تومان
ADATA UV128 Flash Memory - 32GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV128 ظرفیت 32 گیگابایت

135,000 125,000
7
تومان
ADATA UV128 Flash Memory - 128GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV128 ظرفیت 128 گیگابایت

387,000 358,000
7
تومان
ADATA UV128 Flash Memory - 64GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV128 ظرفیت 64 گیگابایت

199,000 185,000
7
تومان
ADATA UV150 Flash Memory - 64GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV150 ظرفیت 64 گیگابایت

200,000 185,000
7
تومان
ADATA UV210 Flash Memory 64GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV210 ظرفیت 64 گیگابایت

211,000 195,000
8
تومان
ADATA UV131 Flash Memory 64GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV131 ظرفیت 64 گیگابایت

227,000 210,000
7
تومان
ADATA UV150 Flash Memory - 128GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV150 ظرفیت 128 گیگابایت

399,000 357,000
11
تومان
ADATA UV210 Flash Memory - 32GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV210 ظرفیت 32 گیگابایت

130,000 120,000
8
تومان
ADATA UV131 Flash Memory - 32GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV131 ظرفیت 32 گیگابایت

150,000 139,000
7
تومان
ADATA S102 Pro Flash Memory - 64GB

فلش مموری ای دیتا مدل S102 Pro ظرفیت 64 گیگابایت

324,000 289,000
11
تومان
ADATA UV150 Flash Memory - 32GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV150 ظرفیت 32 گیگابایت

130,000 120,000
8
تومان
ADATA UV350 Flash Memory - 64GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV350 ظرفیت 64 گیگابایت

214,000 198,000
7
تومان
ADATA UV350 Flash Memory - 32GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV350 ظرفیت 32 گیگابایت

143,000 132,000
8
تومان
ADATA i-Memory AI720 32GB Flash memory

فلش مموری ای دیتا مدل i-Memory AI720 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
ADATA UV320 32GB Flash memory

فلش مموری USB 3.2 ای دیتا مدل UV320 ظرفیت ۳۲ گیگابایت

ناموجود
ADATA UV320 64GB Flash memory

فلش مموری USB 3.2 ای دیتا مدل UV320 ظرفیت ۶۴ گیگابایت

ناموجود
ADATA UD230 Flash Memory 32GB

فلش مموری ای دیتا مدل UD230 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Adata C906 USB 2.0 Flash Memory - 64GB

فلش مموری ای دیتا مدل C906 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
ADATA UE700 Pro Flash Memory - 32GB

فلش مموری ای دیتا مدل UE700 Pro ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
ADATA UE700 Pro Flash Memory - 128GB

فلش مموری ای دیتا مدل UE700 Pro ظرفیت 128 گیگابایت

ناموجود
Adata UV330 Flash Memory 64GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV330 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
ADATA UV128 Flash Memory - 16GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV128 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
ADATA UV250 Flash Memory - 32GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV250 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
ADATA S102 Pro Flash Memory 128GB

فلش مموری ای دیتا مدل S102 Pro ظرفیت 128 گیگابایت

ناموجود
Adata UD330 Flash Memory 64GB

فلش مموری ای دیتا مدل UD330 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
ADATA UD230 Flash Memory 64GB

فلش مموری ای دیتا مدل UD230 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
Adata UD310 Jewel USB 2.0 Flash Memory 64B

فلش مموری ای دیتا مدل UD310 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
ADATA C008 Flash Memory 64GB

فلش مموری ای دیتا مدل C008 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
Adata UV330 Flash Memory 32GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV330 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Adata UD310 Jewel USB 2.0 Flash Memory 32B

فلش مموری ای دیتا مدل UD310 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
ADATA UC370 OTG Flash Memory - 32GB

فلش مموری OTG ای دیتا مدل UC370 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Adata UD330 Flash Memory 128GB

فلش مموری ای دیتا مدل UD330 ظرفیت 128 گیگابایت

ناموجود
Adata UV330 Flash Memory 128GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV330 ظرفیت 128 گیگابایت

ناموجود
ADATA UV320 USB 3.1 Flash Memory - 128GB

فلش مموری USB 3.1 ای دیتا مدل UV320 ظرفیت 128 گیگابایت

ناموجود
ADATA UV250 Flash Memory - 64GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV250 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
ADATA C906 Flash Memory - 8GB

فلش مموری ای دیتا مدل C906 ظرفیت 8 گیگابایت

ناموجود
Adata UD310 Jewel USB 2.0 Flash Memory -16GB

فلش مموری ای دیتا مدل UD310 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
ADATA UV210 Flash Memory - 16GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV210 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
ADATA Choice UC330 OTG Flash Memory - 8GB

فلش مموری OTG ای دیتا مدل Choice UC330 ظرفیت 8 گیگابایت

ناموجود
ADATA UD230 Flash Memory - 16GB

فلش مموری ای دیتا مدل UD230 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
ADATA UV210 Flash Memory - 8GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV210 ظرفیت 8 گیگابایت

ناموجود
Adata UV230 Flash Memory 32GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV230 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
ADATA UV140 Flash Memory - 16GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV140 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
ADATA S102 Pro Flash Memory - 16GB

فلش مموری ای دیتا مدل S102 Pro ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
ADATA UC370 OTG Flash Memory - 64GB

فلش مموری OTG ای دیتا مدل UC370 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
ADATA UE700 Pro Flash Memory - 64GB

فلش مموری ای دیتا مدل UE700 Pro ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
ADATA UV220 Flash Memory - 8GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV220 ظرفیت 8 گیگابایت

ناموجود
ADATA UV220 Flash Memory - 32GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV220 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Adata UV130 USB 2.0 Flash Memory - 8GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV130 ظرفیت 8 گیگابایت

ناموجود
Adata UV130 USB 2.0 Flash Memory - 32GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV130 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Adata UV240 Flash Memory 8GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV240 ظرفیت 8 گیگابایت

ناموجود
Adata UV240 Flash Memory 16GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV240 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
Adata UV240 Flash Memory 32GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV240 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
ADATA DashDrive UV150 Flash Memory - 16GB

فلش مموری ای دیتا مدل DashDrive UV150 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
ADATA UV140 Flash Memory - 64GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV140 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
ADATA UV250 Flash Memory - 16GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV250 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
ADATA UV100 Flash Memory - 8GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV100 ظرفیت 8 گیگابایت

ناموجود
Adata UV130 USB 2.0 Flash Memory - 16GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV130 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
ADATA UV100 Flash Memory - 16GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV100 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
ADATA C008 Flash Memory - 16GB

فلش مموری ای دیتا مدل C008 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
ADATA UV140 Flash Memory - 32GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV140 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
ADATA UV320 USB 3.1 Flash Memory - 32GB

فلش مموری USB 3.1 ای دیتا مدل UV320 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
ADATA Choice UC330 OTG Flash Memory - 32GB

فلش مموری OTG ای دیتا مدل Choice UC330 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
ADATA Choice UC330 OTG Flash Memory - 16GB

فلش مموری OTG ای دیتا مدل Choice UC330 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
ADATA UV100 Flash Memory - 32GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV100 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
ADATA C008 Flash Memory - 8GB

فلش مموری ای دیتا مدل C008 ظرفیت 8 گیگابایت

ناموجود
ADATA DashDrive Durable UD320 OTG Flash Memory - 32GB

فلش مموری OTG ای دیتا مدل DashDrive Durable UD320 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
ADATA S102 Pro Flash Memory - 32GB

فلش مموری ای دیتا مدل S102 Pro ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Adata UD310 Jewel USB 2.0 Flash Memory - 8GB

فلش مموری ای دیتا مدل UD310 ظرفیت 8 گیگابایت

ناموجود
ADATA C906 Flash Memory - 16GB

فلش مموری ای دیتا مدل C906 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
ADATA C008 Flash Memory - 32GB

فلش مموری ای دیتا مدل C008 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
ADATA UV310 Flash Memory - 16GB

فلش مموری ای دیتا مدل UV310 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
Adata C906 USB 2.0 Flash Memory - 32GB

فلش مموری ای دیتا مدل C906 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود

فلش مموری

امروزه فلش مموری‌ها به ‌عنوان جزء اصلی انتقال اطلاعات شناخته می‌شوند. این وسایل به‌ ظاهر کوچک قادرند حجم وسیعی از اطلاعات را در خود جای دهند و به دلیل فضای بسیار کمی که اشغال می‌کنند محبوبیت فراوانی یافته‌اند. تا پیش از این اصلی‌ترین رقابت فلش مموری‌ها بر سر ظرفیت بود اما اکنون با بروز تکنولوژِی‌های جدید تفاوت‌های زیادی میان فلش مموری‌های امسال و سال قبل وجود دارد.

انواع فلش مموری

انواع فلش مموری را می‌توان از جنبه‌های مختلفی دسته‌بندی کرد. یکی از این جنبه‌ها ظاهر فلش‌ها است. سازندگان فلش مموری تلاش می‌کنند با تولید شکل‌های مختلفی نظیر عروسکی، فشاری، کشویی یا ساده سلیقه و نیاز همه اقشار جامعه را در نظر گرفته و فلش مموری متناسب با نیاز هر قشر را به جامعه عرضه دارند.

سرعت انتقال اطلاعات و ظرفیت ذخیره‌سازی یکی دیگر از جنبه‌های طبقه‌بندی فلش مموری است. از این نظر آن‌ها در دسته‌های 4، 8، 16، 32، 64، 128 و... گیگابایتی قرار می‌گیرند. البته در فلش مموری‌های جدید کمتر می‌توان مموری‌های با حافظه کمتر از 16 گیگابایت یافت. از نظر سرعت نیز در حال حاضر USB-C سریع‌ترین فلش مموری در بازار است.

اضافه شدن برخی امکانات به فلش مموری‌ها باعث می‌شود هریک در دسته‌بندی‌های مختلفی قرار بگیرند. به عنوان مثال امکان اتصال به تلویزیون، گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها از طریق کابل‌های OTG یا lightning یکی از امکانات فلش مموری‌های جدید است.

نکات مهم در خرید فلش مموری

پیش از خرید فلش مموری باید مشخص کنید که قرار است برای چه کاری از فلش مموری استفاده کنید. بسته به حجم و نوع اطلاعات موجود بر روی فلش مموری ممکن است شما نیاز به فلشی با حافظه ذخیره‌سازی کم یا زیاد، امکان رمز کردن اطلاعات و... داشته باشید. علاوه بر آن اگر قصد دارید فلش را به گوشی خود متصل کنید باید به دنبال فلش مموری سازگار با برند گوشیتان بگردید.

همچنین اگر به ظاهر فلش اهمیت می‌دهید یا قصد هدیه دادن دارید بهتر است به سراغ فلش مموری عروسکی و فانتزی بروید. توصیه ما این است که برای چشمگیرتر شدن ارائه‌هایتان در محیط‌های کاری از فلش مموری وای فای یا بی‌سیم استفاده کنید. این کار نشان می‌دهد که شما به اندازه کافی با تکنولوژی‌های روز دنیا آشنایی دارید و دیگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

خرید فلش مموری

به طور کلی بهترین مارک‌های فلش مموری موجود در بازار ایران شامل ای دیتا، کینگستون، سونی، سامسونگ، اچ پی و سیلیکون پاور هستند. این مارک‌ها فلش مموری با ظرفیت‌های متنوع و قیمت‌های متفاوت را در برمی‌گیرند. شما می‌توانید انواع فلش مموری با ظرفیت، سرعت و امکانات متنوع را دروب سایت مبیت پیدا کنید. این فروشگاه اینترنتی کلیه کالاهای خود را با ضمانت اصالت کالا و مناسب‌ترین قیمت به شما عرضه می‌کند.