مبیت
فروشگاه اینترنتی مبیت
همه دسته بندی ها
  • پربازدید ترین
  • ارزان ترین
  • گرانترین
Apacer AH11D 64GB flash memory

فلش مموری اپیسر مدل AH11D ظرفیت 64 گیگابایت

206,000 178,000
14
تومان
Apacer AH11G 16GB flash memory

فلش مموری اپیسر مدل AH11G ظرفیت 16 گیگابایت

145,000 125,000
14
تومان
Apacer AH11G 64GB flash memory

فلش مموری اپیسر مدل AH11G ظرفیت 64 گیگابایت

215,000 185,000
14
تومان
Apacer AH11K 16GB flash memory

فلش مموری اپیسر مدل AH11K ظرفیت 16 گیگابایت

145,000 124,000
14
تومان
Apacer AH11K 64GB Flash memory

فلش مموری اپیسر مدل AH11K ظرفیت 64 گیگابایت

216,000 186,000
14
تومان
Apacer AH355 Flash Memory - 128GB

فلش مموری USB 3.0 اپیسر مدل AH355 ظرفیت 128 گیگابایت

499,000 469,000
6
تومان
Apacer AH333 Pen Cap USB 2.0 Flash Memory -64GB

فلش مموری USB اپیسر مدل AH333 ظرفیت 64 گیگابایت

200,000 179,000
10
تومان
فلش مموري بسيار کوچک اپيسر مدل AH111 ظرفيت 64 گيگابايت

فلش مموری بسیار کوچک اپیسر مدل AH111 ظرفیت 64 گیگابایت

200,000 179,000
10
تومان
Apacer AH112 USB 2.0 Flash Memory - 64B

فلش مموری اپیسر مدل AH112 ظرفیت 64 گیگابایت

204,000 182,000
11
تومان
Apacer AH112 USB 2.0 Flash Memory - 32GB

فلش مموری اپیسر مدل AH112 ظرفیت 32 گیگابایت

133,000 119,000
11
تومان
Apacer AH111 USB 2.0 Super-Mini Flash Memory - 32GB

فلش مموری بسیار کوچک اپیسر مدل AH111 ظرفیت 32 گیگابایت

133,000 119,000
11
تومان
Apacer AH112 USB 2.0 Flash Memory -16GB

فلش مموری اپیسر مدل AH112 ظرفیت16 گیگابایت

149,000 133,000
11
تومان
Apacer AH111 USB 2.0 Super-Mini Flash Memory - 16GB

فلش مموری بسیار کوچک اپیسر مدل AH111 ظرفیت 16گیگابایت

120,000 118,000
2
تومان
Apacer AH11H 16GB flash memory

فلش مموری اپیسر مدل AH11H ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH11G 32GB flash memory

فلش مموری اپیسر مدل AH11G ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH11H 32GB flash memory

فلش مموری اپیسر مدل AH11H ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH11H 64GB flash memory

فلش مموری اپیسر مدل AH11H ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH11D 16GB flash memory

فلش مموری اپیسر مدل AH11D ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH11D 32GB flash memory

فلش مموری اپیسر مدل AH11D ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH11K 32GB Flash memory

فلش مموری اپیسر مدل AH11K ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH157 Flash Memory 64GB

فلش مموری اپیسر مدل AH157 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH157 Flash Memory 32GB

فلش مموری اپیسر مدل AH157 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory apacer AH13F 16GB

فلش مموری اپیسر مدل 13F ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH13B Flash Memory - 16GB

فلش مموری اپیسر مدل AH13B ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH13B Flash Memory - 64GB

فلش مموری اپیسر مدل AH13B ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH13B Flash Memory - 32GB

فلش مموری اپیسر مدل AH13B ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory apacer AH13E 16GB

فلش مموری اپیسر مدل 13e ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH15F Memory USB3.1 16GB

فلش مموری اپیسر مدل AH15F USB 3.1 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory apacer AH15E 32GB

فلش مموری اپیسر مدل AH15E ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory apacer AH15E 16GB

فلش مموری اپیسر مدل AH15E ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH333 Pen Cap USB 2.0 Flash Memory -16GB

فلش مموری USB اپیسر مدل AH333 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory apacer 13C- 16GB

فلش مموری اپیسر مدل 13C ظرفیت16گیگابایت

ناموجود
Apacer AH179 Flash Memory - 64GB

فلش مموری اپیسر مدل AH179 ظرفیت 64گیگابایت

ناموجود
Flash Memory Apecer AH790 32GB

فلش مموری اپیسر مدل AH790 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory apacer AH15E 64GB

فلش مموری اپیسر مدل AH15E ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
 Apacer AH15F Memory USB3.1 64GB

فلش مموری اپیسر مدل AH15F USB 3.1 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory apacer AH13E 32G

فلش مموری اپیسر مدل 13e ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory apacer AH13E 64GB

فلش مموری اپیسر مدل 13e ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH15C Memory USB3.1 Gen 1 64GB

فلش مموری اپیسر مدل AH15C USB 3.1 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory apacer AH13F 64GB

فلش مموری اپیسر مدل 13F ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory apacer AH13F 32GB

فلش مموری اپیسر مدل 13F ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
 Apacer AH15F Memory USB3.1 32GB

فلش مموری اپیسر مدل AH15F USB 3.1 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH15C Memory USB3.1 Gen 1

فلش مموری اپیسر مدل AH15C USB 3.1 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory apacer 13C- 32GB

فلش مموری اپیسر مدل 13C ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory apacer 13C- 64GB

فلش مموری اپیسر مدل 13C ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH360 USB 3.1 Flash Memory - 16GB

فلش مموری اپیسر مدل AH360 USB 3.1 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH155 Flash Memory 64GB

فلش مموری اپیسر مدل AH155 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH336 Flash Memory - 16GB

فلش مموری اپیسر مدل AH336 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH336 Flash Memory - 64GB

فلش مموری اپیسر مدل AH336 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH336 Flash Memory - 32GB

فلش مموری اپیسر مدل AH336 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH159 USB 3.1 Flash Memory - 32GB

فلش مموری اپیسر مدل AH159 USB 3.1 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH159 USB 3.1 Flash Memory - 64GB

فلش مموری اپیسر مدل AH159 USB 3.1 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH360 USB 3.1 Flash Memory - 64GB

فلش مموری اپیسر مدل AH360 USB 3.1 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH360 USB 3.1 Flash Memory - 32GB

فلش مموری اپیسر مدل AH360 USB 3.1 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH116 USB 2.0 Flash Memory - 16GB

فلش مموری اپیسر مدل AH116 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH116 USB 2.0 Flash Memory - 32GB

فلش مموری اپیسر مدل AH116 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH155 Flash Memory -16GB

فلش مموری اپیسر مدل AH155 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH155 Flash Memory 32GB

فلش مموری اپیسر مدل AH155 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH155 Flash Memory 8GB

فلش مموری اپیسر مدل AH155 ظرفیت 8 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH156 Flash Memory - 8GB

فلش مموری اپیسر مدل AH156 ظرفیت 8 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH111 USB 2.0 Super-Mini Flash Memory - 8GB

فلش مموری بسیار کوچک اپیسر مدل AH111 ظرفیت 8 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH13A USB 2.0 flash memory  - 32GB

فلش مموری اپیسر مدل AH13A ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH355 Flash Memory - 64GB

فلش مموری USB 3.0 اپیسر مدل AH355 ظرفیت 64گیگابایت

ناموجود
Apacer AH114 USB 2.0 Flash Memory -32GB

فلش مموری اپیسر مدل AH114 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH355 Flash Memory - 32GB

فلش مموری USB 3.0 اپیسر مدل AH355 ظرفیت 32گیگابایت

ناموجود
Apacer AH333 Pen Cap USB 2.0 Flash Memory -32GB

فلش مموری USB اپیسر مدل AH333 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH322 Pen Cap Flash Memory -16GB

فلش مموری اپیسر مدل AH322 ظرفیت 16گیگابایت

ناموجود
Apacer AH118 Flash Memory - 16GB

فلش مموری اپیسر مدل AH118 ظرفیت16گیگابایت

ناموجود
Apacer AH114 USB 2.0 Flash Memory -16GB

فلش مموری اپیسر مدل AH114 ظرفیت 16گیگابایت

ناموجود
Apacer AH355 Flash Memory - 16GB

فلش مموری اپیسر مدل AH355 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH112 USB 2.0 Flash Memory - 8GB

فلش مموری اپیسر مدل AH112 ظرفیت 8 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH114 USB 2.0 Flash Memory - 8GB

فلش مموری اپیسر مدل AH114 ظرفیت 8 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH118 Flash Memory - 8GB

فلش مموری اپیسر مدل AH118 ظرفیت 8 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH322 Pen Cap Flash Memory - 8GB

فلش مموری اپیسر مدل AH322 ظرفیت 8 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH333 Pen Cap USB 2.0 Flash Memory - 8GB

فلش مموری USB اپیسر مدل AH333 ظرفیت 8 گیگابایت

ناموجود
Apacer AH116 USB 2.0 Flash Memory - 8GB

فلش مموری اپیسر مدل AH116 ظرفیت 8 گیگابایت

ناموجود

فلش مموری

امروزه فلش مموری‌ها به ‌عنوان جزء اصلی انتقال اطلاعات شناخته می‌شوند. این وسایل به‌ ظاهر کوچک قادرند حجم وسیعی از اطلاعات را در خود جای دهند و به دلیل فضای بسیار کمی که اشغال می‌کنند محبوبیت فراوانی یافته‌اند. تا پیش از این اصلی‌ترین رقابت فلش مموری‌ها بر سر ظرفیت بود اما اکنون با بروز تکنولوژِی‌های جدید تفاوت‌های زیادی میان فلش مموری‌های امسال و سال قبل وجود دارد.

انواع فلش مموری

انواع فلش مموری را می‌توان از جنبه‌های مختلفی دسته‌بندی کرد. یکی از این جنبه‌ها ظاهر فلش‌ها است. سازندگان فلش مموری تلاش می‌کنند با تولید شکل‌های مختلفی نظیر عروسکی، فشاری، کشویی یا ساده سلیقه و نیاز همه اقشار جامعه را در نظر گرفته و فلش مموری متناسب با نیاز هر قشر را به جامعه عرضه دارند.

سرعت انتقال اطلاعات و ظرفیت ذخیره‌سازی یکی دیگر از جنبه‌های طبقه‌بندی فلش مموری است. از این نظر آن‌ها در دسته‌های 4، 8، 16، 32، 64، 128 و... گیگابایتی قرار می‌گیرند. البته در فلش مموری‌های جدید کمتر می‌توان مموری‌های با حافظه کمتر از 16 گیگابایت یافت. از نظر سرعت نیز در حال حاضر USB-C سریع‌ترین فلش مموری در بازار است.

اضافه شدن برخی امکانات به فلش مموری‌ها باعث می‌شود هریک در دسته‌بندی‌های مختلفی قرار بگیرند. به عنوان مثال امکان اتصال به تلویزیون، گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها از طریق کابل‌های OTG یا lightning یکی از امکانات فلش مموری‌های جدید است.

نکات مهم در خرید فلش مموری

پیش از خرید فلش مموری باید مشخص کنید که قرار است برای چه کاری از فلش مموری استفاده کنید. بسته به حجم و نوع اطلاعات موجود بر روی فلش مموری ممکن است شما نیاز به فلشی با حافظه ذخیره‌سازی کم یا زیاد، امکان رمز کردن اطلاعات و... داشته باشید. علاوه بر آن اگر قصد دارید فلش را به گوشی خود متصل کنید باید به دنبال فلش مموری سازگار با برند گوشیتان بگردید.

همچنین اگر به ظاهر فلش اهمیت می‌دهید یا قصد هدیه دادن دارید بهتر است به سراغ فلش مموری عروسکی و فانتزی بروید. توصیه ما این است که برای چشمگیرتر شدن ارائه‌هایتان در محیط‌های کاری از فلش مموری وای فای یا بی‌سیم استفاده کنید. این کار نشان می‌دهد که شما به اندازه کافی با تکنولوژی‌های روز دنیا آشنایی دارید و دیگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

خرید فلش مموری

به طور کلی بهترین مارک‌های فلش مموری موجود در بازار ایران شامل ای دیتا، کینگستون، سونی، سامسونگ، اچ پی و سیلیکون پاور هستند. این مارک‌ها فلش مموری با ظرفیت‌های متنوع و قیمت‌های متفاوت را در برمی‌گیرند. شما می‌توانید انواع فلش مموری با ظرفیت، سرعت و امکانات متنوع را دروب سایت مبیت پیدا کنید. این فروشگاه اینترنتی کلیه کالاهای خود را با ضمانت اصالت کالا و مناسب‌ترین قیمت به شما عرضه می‌کند.