مبیت
فروشگاه اینترنتی مبیت
همه دسته بندی ها
  • پربازدید ترین
  • ارزان ترین
  • گرانترین
Kingstar KS232 flash memory with a capacity of 32GB

فلش مموری کینگ استار مدل KS232 ظرفیت 32 گیگابایت

118,000 105,000
11
تومان
Kingstar 64GB KS234 Flo Flash Memory

فلش مموری کینگ استار مدل KS234 Flo ظرفیت 64 گیگابایت

235,000 209,000
11
تومان
Flash Memory KS230 Kingstar 64GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS230 ظرفیت 64 گیگابایت

177,000 158,000
11
تومان
Flash Memory  KS212 Kingstar 64GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS212 ظرفیت 64 گیگابایت

170,000 152,000
11
تومان
KingStar KS318 Fido3 Flash Memory - 64GB

فلش مموری کینگ استار مدل KS318 Fido3 ظرفیت 64 گیگابایت

290,000 259,000
11
تومان
Flash Memory Kingstar OTG 64GB S20

فلش مموری کینگ استار مدل S20 ظرفیت 64 گیگابایت

189,000 169,000
11
تومان
Kingstar  AROMA KS201  Flash Memory 32GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل AROMA KS201 ظرفیت 64 گیگابایت

150,000 134,000
11
تومان
Kingstar S20 16GB Flash Memory

فلش مموری کینگ استار مدل S20 ظرفیت 16 گیگابایت

114,000 102,000
11
تومان
Flash Memory KS218 KingStar 64GB

فلش مموری کینگ استار مدل ks218 ظرفیت 64 گیگابایت

183,000 163,000
11
تومان
فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS220 ظرفیت 64 گیگابایت

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS220 ظرفیت 64 گیگابایت

238,000 213,000
11
تومان
Kingstar S30 OTG Flash Memory- 64GB

فلش مموری گیگ کینگ استار OTG مدل S30 ظرفیت 64 گیگابایت

287,000 247,000
14
تومان
Kingstar S30 OTG Flash Memory- 32GB

فلش مموری گیگ کینگ استار OTG مدل S30 ظرفیت 32 گیگابایت

205,000 183,000
11
تومان
Kingstar Nino KS315 Flash Memory 64GB

فلش مموری کینگ استار مدل64GB Nino KS315

274,000 245,000
11
تومان
Kingstar sky USB KS210 Flash Memory- 64GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل sky USB KS210 ظرفیت 64 گیگابایت

165,000 147,000
11
تومان
Kingstar KS234 Flo 16GB Flash memory

فلش مموری کینگ استار مدل KS234 Flo ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
Kingstar KS232 64GB Flash memory

فلش مموری کینگ استار مدل KS232 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
King Star KS232 flash memory with a capacity of 16 GB

فلش مموری کینگ استار مدل KS232 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
King Star KS234 Flo flash memory, capacity 32 GB

فلش مموری کینگ استار مدل KS234 Flo ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory  KS212 Kingstar 16GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS212 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory Kingstar KS221 16GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS221 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
KingStar KS278 Flash Memory - 32GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS278 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Kingstar KS201 Flash Memory 32GB

فلش مموری کینگ استار مدل KS201 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
KingStar KS278 Flash Memory - 64GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS278 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
KingStar KS378 LUNA 3 Flash Memory - 64GB

فلش مموری کینگ استار مدل KS378 LUNA 3 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
KingStar KS378 LUNA 3 Flash Memory - 16GB

فلش مموری کینگ استار مدل KS378 LUNA 3 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
KingStar KS278 Flash Memory - 16GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS278 ظرفیت ۱۶ گیگابایت

ناموجود
KingStar KS378 LUNA 3 Flash Memory - 32GB

فلش مموری کینگ استار مدل KS378 LUNA 3 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory KS230 Kingstar 32GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS230 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory KS230 Kingstar 16GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS230 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory ks201 Kingstar 16GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS201 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory  KS212 Kingstar 32GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS212 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory  KS211 Kingstar 64GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS211 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory Kingstar KS300 32GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS300 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory Kingstar KS300 64GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS300 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory sky KS211 Kingstar 32GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل sky KS211 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory Kingstar 64GB KS222

فلش مموری کینگ استار مدل KS222 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
Kingstar KS211 Flash Memory- 16GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS211 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory Kingstar 16GB KS322

فلش مموری کینگ استار مدل KS322 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
Kingstar KS315 Flash Memory- 16GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS315 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
KingStar KS318 Fido3 Flash Memory - 16GB

فلش مموری کینگ استار مدل KS318 Fido3 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
KingStar KS318 Fido3 Flash Memory - 32GB

فلش مموری کینگ استار مدل KS318 Fido3 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
KingStar KS318 Fido3 Flash Memory - 128GB

فلش مموری کینگ استار مدل KS318 Fido3 ظرفیت 128 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory Ks200 Kingstar 32GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS200 ظرفیت32 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory Ks200 Kingstar 64GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS200 ظرفیت64 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory Kingstar KS245 64GB

فلش مموری کینگ استار مدل KS245 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
Kingstar Slider USB KS205 Flash Memory-16GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل Slider USB KS205 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory Ks200 Kingstar 16GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS200 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory Kingstar KS245 16GB

فلش مموری کینگ استار مدل KS245 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory Kingstar KS245 32GB

فلش مموری کینگ استار مدل KS245 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory KS218 KingStar 32GB

فلش مموری کینگ استار مدل ks218 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory KS218 KingStar 16GB

فلش مموری کینگ استار مدل ks218 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory Kingstar 32GB KS221

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS221 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory Kingstar 32GB KS220

فلش مموری کینگ استار مدل KS220 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory Kingstar 64GB KS219

فلش مموری کینگ استار مدل KS219 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory Kingstar 64GB KS322

فلش مموری کینگ استار مدل KS322 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory Kingstar 32GB KS322

فلش مموری کینگ استار مدل KS322 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory Kingstar 32GB KS222

فلش مموری کینگ استار مدل KS222 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory Kingstar 32GB KS310

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS310 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory Kingstar 16GB KS222

فلش مموری کینگ استار مدل KS222 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory Kingstar 16GB KS220

فلش مموری کینگ استار مدل KS220 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory KS321 KingStar 64GB

فلش مموری کینگ استار مدل ks321 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory KS318 KingStar 64GB

فلش مموری کینگ استار مدل ks318 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
 فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS310 ظرفیت 64 گیگابایت

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS310 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
Flash Memory Kingstar KS221 64GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS221 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
Kingstar KS321 Flash Memory 32GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS321 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Kingstar S20 Flash Memory- 32GB

فلش مموری گیگ کینگ استار مدل S20 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Kingstar KS320 Flash Memory- 64GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS320 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
Kingstar KS320 Flash Memory- 32GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS320 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Kingstar KS315 Flash Memory- 32GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS315 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Kingstar U301 Aroma Flash Memory 64GB

فلش مموری کینگ استار مدل U301 - Arom 64GB

ناموجود
Kingstar U301 Aroma Flash Memory 32GB

فلش مموری کینگ استار مدل U301 - Arom 32GB

ناموجود
Kingstar U301 Aroma Flash Memory 16GB

فلش مموری کینگ استار مدل U301 - Arom 16GB

ناموجود
Kingstar sky USB KS210 Flash Memory- 16GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل sky USB KS210 ظرفیت 16 گیگابایت

ناموجود
Kingstar sky USB KS210 Flash Memory- 32GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل sky USB KS210 ظرفیت 32 گیگابایت

ناموجود
Kingstar KS215 Flash Memory-64GB

فلش مموری کینگ‌ استار مدل KS215 ظرفیت 64 گیگابایت

ناموجود
Kingstar  KS215 Flash Memory 32GB

فلش مموری کینگ استار مدل KS215 ظرفیت 32GB

ناموجود
Kingstar Nino KS215 Flash Memory 16GB

فلش مموری کینگ استار مدلNino KS215 ظرفیت 16GB

ناموجود
Kingstar C40 Dual-C Flash Memory 32GB

فلش مموری کینگ استار مدل 32GB - C40

ناموجود

فلش مموری

امروزه فلش مموری‌ها به ‌عنوان جزء اصلی انتقال اطلاعات شناخته می‌شوند. این وسایل به‌ ظاهر کوچک قادرند حجم وسیعی از اطلاعات را در خود جای دهند و به دلیل فضای بسیار کمی که اشغال می‌کنند محبوبیت فراوانی یافته‌اند. تا پیش از این اصلی‌ترین رقابت فلش مموری‌ها بر سر ظرفیت بود اما اکنون با بروز تکنولوژِی‌های جدید تفاوت‌های زیادی میان فلش مموری‌های امسال و سال قبل وجود دارد.

انواع فلش مموری

انواع فلش مموری را می‌توان از جنبه‌های مختلفی دسته‌بندی کرد. یکی از این جنبه‌ها ظاهر فلش‌ها است. سازندگان فلش مموری تلاش می‌کنند با تولید شکل‌های مختلفی نظیر عروسکی، فشاری، کشویی یا ساده سلیقه و نیاز همه اقشار جامعه را در نظر گرفته و فلش مموری متناسب با نیاز هر قشر را به جامعه عرضه دارند.

سرعت انتقال اطلاعات و ظرفیت ذخیره‌سازی یکی دیگر از جنبه‌های طبقه‌بندی فلش مموری است. از این نظر آن‌ها در دسته‌های 4، 8، 16، 32، 64، 128 و... گیگابایتی قرار می‌گیرند. البته در فلش مموری‌های جدید کمتر می‌توان مموری‌های با حافظه کمتر از 16 گیگابایت یافت. از نظر سرعت نیز در حال حاضر USB-C سریع‌ترین فلش مموری در بازار است.

اضافه شدن برخی امکانات به فلش مموری‌ها باعث می‌شود هریک در دسته‌بندی‌های مختلفی قرار بگیرند. به عنوان مثال امکان اتصال به تلویزیون، گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها از طریق کابل‌های OTG یا lightning یکی از امکانات فلش مموری‌های جدید است.

نکات مهم در خرید فلش مموری

پیش از خرید فلش مموری باید مشخص کنید که قرار است برای چه کاری از فلش مموری استفاده کنید. بسته به حجم و نوع اطلاعات موجود بر روی فلش مموری ممکن است شما نیاز به فلشی با حافظه ذخیره‌سازی کم یا زیاد، امکان رمز کردن اطلاعات و... داشته باشید. علاوه بر آن اگر قصد دارید فلش را به گوشی خود متصل کنید باید به دنبال فلش مموری سازگار با برند گوشیتان بگردید.

همچنین اگر به ظاهر فلش اهمیت می‌دهید یا قصد هدیه دادن دارید بهتر است به سراغ فلش مموری عروسکی و فانتزی بروید. توصیه ما این است که برای چشمگیرتر شدن ارائه‌هایتان در محیط‌های کاری از فلش مموری وای فای یا بی‌سیم استفاده کنید. این کار نشان می‌دهد که شما به اندازه کافی با تکنولوژی‌های روز دنیا آشنایی دارید و دیگران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

خرید فلش مموری

به طور کلی بهترین مارک‌های فلش مموری موجود در بازار ایران شامل ای دیتا، کینگستون، سونی، سامسونگ، اچ پی و سیلیکون پاور هستند. این مارک‌ها فلش مموری با ظرفیت‌های متنوع و قیمت‌های متفاوت را در برمی‌گیرند. شما می‌توانید انواع فلش مموری با ظرفیت، سرعت و امکانات متنوع را دروب سایت مبیت پیدا کنید. این فروشگاه اینترنتی کلیه کالاهای خود را با ضمانت اصالت کالا و مناسب‌ترین قیمت به شما عرضه می‌کند.