مبیت
فروشگاه اینترنتی مبیت
همه دسته بندی ها
  • پربازدید ترین
  • ارزان ترین
  • گرانترین
Energizer UE10058 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10058 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

385,000 350,000
9
تومان
Energizer UE10053 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10053 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

385,000 350,000
9
تومان
Energizer UE10054 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10054 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

422,000 399,000
5
تومان
Energizer UE10045 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10045 ظرفیت 10000میلی آمپرساعت

350,000 309,000
12
تومان
Energizer UE20043 20000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE20043 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

ناموجود
Energizer UE15043 15000  mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE15043 ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت

ناموجود
Energizer UE20044PQ 20000 mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE20044PQ ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

ناموجود
Energizer UE10052 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10052 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

ناموجود
Energizer UE20009 20000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE20009 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

ناموجود
Energizer UE20010 20000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE20010 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

ناموجود
Energizer UE10025PQ 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10025PQ با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

ناموجود
Energizer UE10046 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10046 ظرفیت 10000میلی آمپرساعت

ناموجود
Energizer QE10004 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل QE10004 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

ناموجود
Energizer UE20003PQ 20000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE20003PQ ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

ناموجود
Energizer UE20007PQ 20000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE20007PQ ظرفیت 20000 میلی‌آمپرساعت

ناموجود
Energizer UE10047PQ 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10047PQ ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

ناموجود
Energizer UE15032PQ 15000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE15032PQ ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت

ناموجود
Energizer UE20006PQ 20000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE20006PQ ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

ناموجود
Energizer QE10003 10000mAh Wireless Power Bank

شارژر همراه بی سیم انرجایزر مدل QE10003 ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت

ناموجود
Energizer UE20032 20000mAh Power Bank

پاوربانک انرجایزر مدل UE20032 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

ناموجود
Energizer UE20003 20000mAh Power Bank

پاوربانک انرجایزر مدل UE20003 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

ناموجود
Energizer UE15032 15000mAh Power Bank

پاوربانک انرجایزر مدل UE15032 ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت

ناموجود
Energizer UE15006 10000mAh Power Bank

پاوربانک انرجایزر مدل UE15006 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

ناموجود
ENERGAZER UE10025CQ 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10025QC ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

ناموجود
Energizer UE10044PQ 10000mAh PowerBank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10044PQ ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت

ناموجود
Energizer UE10025CQ 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10025CQ با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

ناموجود
Energizer UE10025 10000mAh Power Bank

پاوربانک انرجایزر مدل UE۱۰۰۲۵ با ظرفیت ۱۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت

ناموجود
Energizer UE10044PQ PowerBank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10044PQ

ناموجود
Energizer  QE10000CQ-NV  10000mAh Power Bank

شارژر همراه بی سیم انرجایزر مدل QE10000CQ-NV ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت

ناموجود
Energizer UE10044 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10044 ظرفیت 10000 میلی آمپر

ناموجود
Energizer UE10015 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10015 ظرفیت 10000 آمپر

ناموجود
Energizer UE10032 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10032 ظرفیت 10000 آمپر

ناموجود
Energizer UE10022 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10022 ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت

ناموجود
Energizer PS20000 20000mAh PowerBank with Charging Station

شارژر همراه انرجایزر به همراه پایه شارژ مدل PS20000 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

ناموجود
Energizer UE8003 8000mAh PowerBank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE8003 ظرفیت 8000 میلی آمپرساعت

ناموجود
Energizer UE8001M 8000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE8001M با ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت

ناموجود
Energizer UE18000 18000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE18000 ظرفیت 18000 میلی آمپرساعت

ناموجود
Energizer UE20018 20000mAh PowerBank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE20018 ظرفیت 20000 میلی آمپرساعت

ناموجود
Energizer ue20022 20000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل ue20022 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

ناموجود
Energizer QE10000CQ 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل QE10000CQ ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت

ناموجود
Energizer QE10000 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل QE10000 ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت

ناموجود
Energizer UE15002 PowerBank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE15002

ناموجود
Energizer UE15002CQ PowerBank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE15002CQ

ناموجود
Energizer XP10002CQ PowerBank

شارژر همراه انرجایزر مدل XP10002CQ

ناموجود
Energizer UE20015CQ PowerBank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE20015CQ ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

ناموجود
Energizer UE20100CQ PowerBank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE20100CQ

ناموجود
Energizer XP10002A PowerBank

شارژر همراه انرجایزر مدل XP10002A

ناموجود
Energizer UE10015CQ PowerBank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10015CQ

ناموجود
Energizer UE10016CQ PowerBank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10016CQ

ناموجود
Energizer UE10018  PowerBank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10018

ناموجود
Energizer UE20001 20000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE20001- 20000mAh

ناموجود
Energizer UE15001 15000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE15001-15000mAh

ناموجود
Energizer UE10002 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10002 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساع

ناموجود
Energizer UE15000 15000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE15000 با ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت

ناموجود
Energizer UE10012 10000mAh PowerBank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10012 ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت

ناموجود
Energizer UE10013CQ 10050mAh PowerBank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10013CQ ظرفیت 10050 میلی آمپرساعت

ناموجود
Energizer UE20100 20100mAh PowerBank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE20100 ظرفیت 20100 میلی آمپرساعت

ناموجود
Energizer UE10010 10000mAh PowerBank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10010 ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت

ناموجود
Energizer UE10009 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10009 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

ناموجود
Energizer UE15005 15000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE15005 ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت

ناموجود
Energizer UE10004QC 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10004QC ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

ناموجود
Energizer UE10005 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10005 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت

ناموجود
Energizer UE8001 8000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE8001 با ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت

ناموجود
Energizer UE8002 8000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE8002 با ظرفیت 8000 میلی آمپر ساعت

ناموجود
Energizer UE10008 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE10008 با ظرفیت 10000 میلی‌آمپرساعت

ناموجود
Energizer 10004 10000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل 10004 با ظرفیت 10000 میلی‌آمپرساعت

ناموجود
Energizer UE20001QC 20000mAh Power Bank

شارژر همراه انرجایزر مدل UE20001QC با ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت

ناموجود

خرید پاوربانک (شارژرهمراه)

پاوربانک یا شارژر همراه می تواند به خوبی مشکل شارژ گوشی تلفن همراه شما را حل کند.  در صورتی که از گوشی هوشمند خود به دفعات استفاده می کنید و نیاز به شارژ آن در طول روز دارید خرید پاوربانک برای شما یک امر مهم خواهد بود. شما باید بتوانید به راحتی از بین انواع پاوربانک موجود در بازار یکی را انتخاب کنید. انتخاب پاوربانک باید بر اساس بررسی مشخصات فنی و مقدار آمپر ساعت آن‌ها و ظرفیت شارژدهی آن‌ها باشد. استفاده از پاوربانک به عنوان یک شارژر همراه به شما این امکان را می دهد که به راحتی در طول سفر، کلاس درس و حتی فعالیت های روزانه و کار مشکل شارژ گوشی خود را برطرف کنید.

 اهمیت استفاده از پاوربانک

 پاوربانک ها در واقع باتری های قابل حمل هستند که  شارژ مورد نیاز گوشی های موبایل و دیگر لوازم جانبی را فراهم می کنند.  پاوربانک ها برای تمام دستگاه هایی که از پورت USB برای شارژ خود استفاده می کنند قابل استفاده هستند و به راحتی می توانند انواع پورت های گوشی های هوشمند اندروید و آیفون و دیگر گوشی‌های هوشمند را پشتیبانی کند. شما می توانید به راحتی انواع پاوربانک را به عنوان شارژر همراه از فروشگاه ها و سایت های اینترنتی خریداری کنید. خرید پاوربانک به صورت آنلاین این امکان را به شما می دهد که به راحتی از بین برند ها مختلف بهترین و مناسب ترین پاوربانک را انتخاب کنید.

خرید پاوربانک به صورت آنلاین

یکی از ویژگی های پاوربانک ها شارژر دهی آن‌ها به صورت میلی‌آمپر بر حسب ساعت است. پاوربانک ها امروزه با ظرفیت های مختلف ساخته و روانه بازار می شوند. به همین دلیل انواع پاوربانک با مشخصات فنی و مقدار شارژ دهی متفاوت ساخته و روانه بازار شده اند.

شما می توانید به راحتی برای خرید انواع پاوربانک با مناسب ترین قیمت و بهترین کیفیت از وب سایت مبیت اقدام کنید و مناسب ترین و بهترین پاوربانک را متناسب با نیازتان برای خود انتخاب کنید.